INTEC Supply Co., Ltd.  /  T) 02-4878782  /  Since 1998

 
 

 

NASA, Boeing... װ. о, Samsung, Siemens...  ü ϰ ϴ ̰ ŷڼ ģȯ 뼺 Դϴ !

ֻ - Space

װ - Aerospace

ڵ - Transportation

л - Optics

Ƿ - Medical

 

ó.

 

Arcotest

 

 ݵü- о

 Aerospace о

 ڵ ǰ о

  Ƿ о 

 .ؾ о

 

                                                                                         TEL) 02 487 8782 - ǰ/ ȭּ - ׽Ʈ  !

 

85 ̱    ģȯ . 뼺 ....

 

 

A - ô 뼺 ģȯ -

Ͽ ϱ⿡ ϰ ̴ !     1(5G) 1Ʈ(200L) 뷮 մϴ !

ǰ 𵨸 : 815GD-NF: Ǵ ǥ   815QR-NF: ô   HTD: pH ߼

ô : ô() ô()    ()   

 

 

: 815GD-NF (ǥ : κ , )

 

 

 

 

 û ī 뼺 ô, TCE ô

 pH : 11. 5  /   :  /   : 5~30%

 밡 : κ ݼ, öݼ, öƽ, , ռ,
    ũƮ, õ ǥ Ÿ

 ô : κ Ϸ, , , ī,
    źȭ, ÷, Ǹ.....

  ð : 1-30()

  µ : 54~77

 ô : (Ultrasonic) / ħ(Dipping)
    * ζ ô : ļô () (dz)

  : װֻ ϴ پ , Boeing,
           BAE Systems, Goodrich, Bambardier, Rolls Royce, Sfran

 

 

: 815QR-NF ( ô ʿ 쿡 )

 

 

 

 

 

  û 뼺 ô

 pH : 11. 6  /   :  /   : 1~15%

 밡 : κ ݼ, öݼ, öƽ, ,
    ռ, ũƮ, õ ǥ Ÿ

 ô : κ Ϸ, , , ī,
    źȭ, ÷, Ǹ.....

  ð : 1-30()

  µ : 54~77

 ô : (Ultrasonic) / ħ(Dipping)
    * ζ ô : ļô () (dz)

  : APE/NPE Free, پ

 

 

: HTD (pH ߼ : ΰ 翡 )

 

 

 

 

 

 ΰ 翡 pH ߼, û 뼺 ô

 pH : 8. 7  /   :  /   : 5~30%

 밡 : κ ݼ, öݼ, öƽ, , ռ,
    ũƮ, õ ǥ Ÿ

 ô : κ Ϸ, , , ī,
    źȭ, ÷, Ǹ.....

  ð : 1-30()

  µ : 55~70

 ô : (Ultrasonic) / ħ(Dipping)
    * ζ ô : ļô () (dz)

  : ̳󸲺(USDA)  : A1 (LG), پ

 


 

 

B -  ô 뼺 ģȯ -

Ͽ ϱ⿡ ϰ ̴ !     1(5G) 1Ʈ(200L) 뷮 մϴ !

ǰ 𵨸 : LTS:   3887GD: ǥ   1696PNC: pH ߼

ô : ô() ô()    ()   

 

 

: AquaVantage LTS ( , µ  ̿ ô)

: IMTS 2018 Award Winning ǰ !

 

 

 

 

 

  Ȳ pH ߼ 뼺 ô

 pH : 6.4~8.4()  /   :  /   : 3~20%

 밡 : κ ݼ, öݼ, öƽ, , ռ,
    ũƮ, õ ǥ Ÿ

 ô : κ Ϸ, , , ī,
    źȭ, ÷, Ǹ.....

  ð : 1-30()

  µ : 24~77

 ô : / (Ultrasonic) / ħ(Dipping)
   * ζ ô : ̼ô/ļô () (dz)

  : װֻ ϴ پ

 
 

: 3887GD (ǥ : κ , )

 

 

 

 

  ī 뼺 ô

 pH : 11. 0  /   :  /   : 3~20%

 밡 : κ ݼ, öݼ, öƽ, , ռ,
    ũƮ, õ ǥ Ÿ

 ô : κ Ϸ, , , ī,
    źȭ, ÷, Ǹ.....

  ð : 1-30()

  µ : 49~82

 ô : / (Ultrasonic) / ħ(Dipping)
   * ζ ô : ̼ô/ļô () (dz)

  : װֻ ϴ پ

 

 

: 1696PNC (pH ߼ : ΰ 翡 )

 

 

 

 

  pH ߼ 뼺 ô

 pH : 8. 8()  /   :    /   : 5~15%

 밡 : κ ݼ, öݼ, öƽ, , ռ,
    ũƮ, õ ǥ Ÿ

 ô : κ Ϸ, , , ī,
    źȭ, ÷, Ǹ.....

  ð : 1-30()

  µ : 50~65

 ô : (Spray Wash)
    * ζ ô : ̼ô () (dz)

  : ̳󸲺(USDA)  : A1 (LG), پ

 


 

 

C - ݼ. 뼺 νĹ -

Ͽ ϱ⿡ ϰ ̴ !    RP 835: 1(5G) 3Ʈ(600L) 뷮 մϴ !

ǰ 𵨸 : RP 835: Ǵ ǥ   Copper Protector: (ձ) 뼺 û....

 

 

پ 뼺 û. û

 


 

 

D - Ư 뵵 뼺 - , ڸ, ν

Ͽ ϱ⿡ ϰ ̴ !   ǰ 𵨸 : KR #25A, Safety Strip 61, BioSolv Dewaxer

 

 

KR25A : ģȯ 뼺 . ݼ ǥ

 
 
 
 

 

 

Safety Strip 61 Special :  ڸ

 
 
 
 

 

 
 

BioSolv Dewaxer : ģȯ ν

 

 

 

 
 
 
 

 


 

 

E - 뼺 -

ǰ 𵨸 : MP 1793,   Vapor Solv

 

 

: MP 1793

 

 

īŻα

 

 谭 ô ϰ,
    ô Ŀ ܿ ʴ źȭҰ ֺƮ ô

  :  /   :

 밡 : κ ݼ, öݼ.....

 ô : κ Ϸ.....

 ȭ : 61.1

 ô : (Ultrasonic) / ħ(Dipping) / ô(Hand Wiping)
    
* ζ ô : ô  ǿ (air blower)

  : ̳󸲺(USDA)  : K1, Dow Corning, GE,
            McDonnell Douglas, Boeing

 

 

: Vapor Solv (Vapor Degreaser : ģȯ ⼼ô)

 

 

īŻα

 

 

 

 TCE, nPB 1:1 üϴ ϰ Ź ⼼ô

 ȭ , ȭ ,   : ,   : .

 밡 , о : κ ݼ, öݼ....., ڵ ǰ ,
    װ, ݼ , о , Ƿ.....

 ô : κ Ϸ, ,
    , û, (ð), ,

 US EPA SNAP Approved, Not a Hazardous Air Pollutant (HAP)

 ô : ⼼ô / ļô / ħô / ô
    * ζ ô :  ⼼ô  (ħ) (⼼ô) :
    * ϴ ü 꼺 .

 

 

 

 
 

 

Copyright @ 2009 ()ؽö All rights reserved  ǥ : , 212-86-12971(ڵϹȣ)