INTEC Supply Co., Ltd.  /  T) 02-4878782  /  Since 1998

 
 

 

 

Surface Cleaning - Measurement - Treatment

 

ó.

ȸ

 

 

85 ̱ Brulin 뼺 ô ǰ Ұ

 
 

ٷο NASA, Boeing... ϴ װ. о, Samsung, Siemens... ϴ

ü ϰ ϴ ̰ ŷڼ ģȯ 뼺 ôԴϴ !

 

ô

 

ô

 

Ư뵵 ǰ

 

û.û

815GD-NF, 815QR-NF, HTD

 

TS, 3887GD,  1696PNC

 

815MX-NF, KR #25A,....

 

RP835, Copper Protector

             

뼺 ô

 

 

 

 

MP1793, Vapor Solv

 

BruTab 6S, ....

 

Applications

 

 

 

   85 ̱ BHC ְ ģȯ  뼺 ô, û, û, ڸ...
     * IMTS 2018 - LTS: , ǰ߻, ô ô.
   ڷγ ̷ շ 3 : BruTab-6S, Bru-Clean TbC 2, Perfomex.

815GD-NF

LTS

815MX-NF

KR#25A

RP 835

뼺 ļô

뼺 ̼ô

뼺 ٿ뵵 ô

뼺 û

뼺 û

 

 

 

 
 

97 24(2) (: 05375),     (Tel) 487-8782    (Fax) 02-487-8784  

Copyright @ 2009 ()ؽö All rights reserved  ǥ : , 212-86-12971(ڵϹȣ)